ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

No. 1

Κβαντική Τηλεμεταφορά

Ελένη Χατζαντωνάκη

No. 2

Η διακριτική γοητεία του παραδόξου EPR

Θεοφάνης Τάσης

No. 3

Java Applets in Quantum Mechanics

Γουλιελμάκης Λευτέρης

No. 4

O Schrodinger, η γάτα και το κατιόν

Καψοκαλύβας Δημήτρης

     
     
     

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι εργασίες μπορούν να γίνουν από δύο (το πολύ) άτομα. Θα σας δοθεί μία πρώτη βιβλιογραφική βοήθεια. Αν χρειαστεί να ανατρέξετε σε βιβλία, περιοδικά, στατιστικά στοιχεία…Κάντε το! Για παράδειγμα, αν έχετε να κάνετε την εργασία για τον πληθυσμό της Γης ή τον πληθυσμό της Ελλάδας, μην έρθετε να με ρωτήσετε πού θα βρείτε τους πληθυσμούς.Ψάξτε το WEB, τη βιβλιοθήκη εδώ, τη βιβλιοθήκη στο Ηράκλειο, εγκυκλοπαίδειες έγκυρες, almanaks, τη Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας. Η προέλευση της εγκυρότητας των πληροφοριών που θα χρησιμοποιήσετε είναι σημαντικό μέρος της εργασίας. Διπλοτσεκάρετε τις πληροφορίες σας! Ελάτε στις ώρες γραφείου, κάθε Τετάρτη 1:00-5:00 μμ, για να συζητήσουμε τυχόν ερωτήσεις σας. Τα θέματα που επελέγησαν για τις εργασίες, είναι μοντέρνα και πρωτότυπα. Επιζητούν από σας πρωτοτυπία, φαντασία, δουλειά, μεθοδικότητα, ποιότητα. Κάντε το καλύτερο. Ψάξτε για στοιχεία, μεθόδους, διεθνή βιβλιογραφία. Τρόπος παρουσίασης των εργασιών :
α) να είναι γραμμένες σε WORD
β) να παραδώσετε ένα αντίτυπο της εργασίας καθως και μία δισκέτα που θα περιέχει -σε
ηλεκτρονική μορφή- την εργασία (η δισκέτα θα σας επιστραφεί).
Η δομή της παρουσίασης των εργασιών να περιλαμβάνει :
1. Τίτλο εργασίας
2. Ονοματεπώνυμα
3. Περίληψη (Περιγραφή Προβλήματος, Μέθοδος, Αποτελέσματα) σε 5-10 σειρές
4. Εισαγωγή / Περιγραφή του Προβλήματος
5. Μαθηματικό Μοντέλο
6. Μέθοδος επίλυσης / Αριθμητικός τρόπος επίλυσης (αν χρειαστεί)
7. Αποτελέσματα
8. Επίλογος
9. Βιβλιογραφία / Βιβλιογραφικές αναφορές
10. Παραρτήματα (αν υπάρχουν)
Ημερομηνία παράδοσης : 10 Ιανουαρίου 1997
Τα papers (δηλ. η αρχική βιβλιογραφική βοήθεια) που θα σας δώσω θα τα επιστρέψετε
με την εργασία σας.


Καλή Επιτυχία

Γ.Π. Τσιρώνης