ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Ώρες 4-1-0
Διδακτικές Μονάδες 4
Προαπαιτούμενα -
Εξάμηνο 3ο

Διδάσκων: Γ.Π. Τσιρώνης

Όνοματεπώνυμο Γεώργιος Π. Τσιρώνης tsironi.jpg (13109 bytes)
Τηλέφωνο +30 81 394220
Fax +30 81 394201
Email gts@physics.uch.gr
Home Page (www) http://www.physics.uch.gr/~gts
Ώρες Γραφείου  

 

Περιεχόμενο του μαθήματος

Το μάθημα καλύπτει τα βασικά στοιχεία της θεωρίας και εφαρμογών των ......................

Ποιά είναι η φιλοσοφία του μαθήματος

Ως βασικό βιβλίο θεωρίας θα χρησιμοποιήσουμε σε μεγάλο βαθμό το βιβλίο ..........................

Πως θα γίνει η εξέταση και βαθμολόγηση

Για να διευκολυνθούν οι φοιτητές στην διαδικασία του διαβάσματος τους και ταυτόχρονα να μπορούν να προοδεύσουν χωρίς το αγχος της μιάς και μόνης εξέτασης, θα ακολουθήσουμε την εξής διαδικασία στην διάρκεια του εξαμήνου.

(α) Ασκήσεις Κάθε δύο-τρείς εβδομάδες περίπου θα δινεται μια συλλογή απο ασκήσεις και προβλήματα, τις οποίες οι φοιτητές θα πρέπει να λύνουν.   Οι ασκήσεις αυτές θα βοηθήσουν στη τελική εξέταση.

(β) Εργασία Προς το τέλος του εξαμήνου, κάθε ενδιαφερόμενος φοιτητής θα αναλάβει μια μελέτη που θα εχει σχέση με το περιεχόμενο του μαθήματος. Απο την εργασία αυτή, που θα πρέπει να γίνει ατομικά και με τρόπο που θα περιγραφεί αργότερα, ο φοιτητής/φοιτήτρια μπορεϊ να προσθέσει στον βαθμό του/της μέχρι 2 μονάδες (στις 10).

(γ) Τελική εξέταση Η τελική εξέταση θα είναι συμβατική, θα γίνει κανονικά στη εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου και βαθμολογειται με γ=100 μοναδες. Για όσους εκ των φοιτητών/φοιτητριών εχουν συμμετάσχει στη διαδικασία ασκήσεων και εργασίας ο βαθμός τους δίνεται απο τον τύπο

Ο τελικός βαθμός θα είναι συνάρτηση της τελικής εξέτασης και θα αυξάνεται από τον βαθμο της εργασίας.


Μέχρι στιγμής η σελίδα μας έχει δεχτεί 

Hit Counter

επισκέψεις.